«

»

Fistulka terminálneho ilea u Crohnovej choroby

 Priečny (vĺavo) a pozdlžny prierez zápalovo zhrubnutého terminálneho ilea(šípky).početné farebné signály pri použití CFM svedčia pre intramurálnu hypervaskularizáciu u aktívneho zápalu

Priečny (vĺavo) a pozdlžny prierez zápalovo zhrubnutého terminálneho ilea(šípky).početné farebné signály pri použití CFM svedčia pre intramurálnu hypervaskularizáciu u aktívneho zápalu

 Endoskopický obraz inflamovanej sliznice terminálneho ilea s ulceráciou(vľavo) a ústím fistuly cca 6 - 7 cm orálne od Bauhinskej chlopne

Endoskopický obraz inflamovanej sliznice terminálneho ilea s ulceráciou(vľavo) a ústím fistuly cca 6 – 7 cm orálne od Bauhinskej chlopne