«

»

Akútna appendicitída flegmonózna

Appendix je tubulárna štrukúra vychádzajúca z apexu céka s distálym slepým koncom, stena nezapáleného apendixu má hrúbku do 3mm, diameter pri kompexii sondou     nepresahuje 6mm.Najčastejšie je uložený vpravom hypogastriu  so slepým koncom zasahujúcim kaudálne mediálne, menej časo retro-  a laterocekálne

Hlavné USG kritéria akútnej apendicitídy   1- v priečnom reze nestlačiteľný appendix s diametrom nad 6-7mm v mieste maximálnej tlakovej bolestivosti

                                                                                       2- stena zápalovo zhrubnutá nad 3mm alebo normálnej hrúbky s  

                                                                                           nestlačiteľným lumenom  vyplneným purulentným obsahom stratifkácia steny zachovaná(flegmóna)

                                                                                           alebo rozmazaná s absenciou vaskularizácie steny(gangréna)    

                                                                                      3- zhrubnutá echogénna tuková periapendikálna vrstva (wrapping- or creeping fat) ktorú predstavuje

                                                                                          omentum, mezentéerium či mezokolon                                                                    

201109221214100034ABD

akútna flegmonozna appendicitída-priečny rez zápalovo zhrubnutým appendixom s hypervaskularizáciou steny(operačne potvrdené)

201109221213250033ABD

pozdlžny prierez inflamovaným appendixom

apptlon gacut

pozdľžny prierez inflamovaným appendixom so zhrubnutou periapendikálnou echogénnou tukovou vrstvou(wrapping fat)

apptransvrac

Priečny prierez inflamovaným appendixom v tom istom príprade- operačne flegmonozna apendicitída

apendicitisflegmstriez

Dilatovaný nestlačiteľný lumen inflamovaného appendixu s hypervaskularizovanou stenou, zachytený v priečnom priereze nad ilickými cievami v pravom hypogastriu- operačne potvrdená flegmonózna apendicitída

 

 

apendicitisšagat090707

Longitudinálny prierez zapáleným appendixom so zachytenou vaskularizáciou steny v CFM

 

apendicitisVed72farba250607

Priečny prierez inflamovaného appendixu so zachovanou vaskularizáciou steny – operačne flegmonozna apendicitída

kosibappendicitis_20090715_Small-_Part-_V2_0004

Priečny prierez dilatovaného nestlačiteľného appendixu so zachovanou vaskularizáciou steny a zhrubnutím periapendikálnej tukovej vrstvy (wrapping fat) . Operačne flegmonozna apendicitída

kosiappendicitis_20090715_Small-_Part-_V2_0003

Longitudinálny prierez appendixom v rovnakom prípade