«

»

Crohnova choroba – ileovezikálna fistula

stanoomega

longitudinálny rez terminálnym ileom so zhrubnutím stens a dvoma slepými fistulkami(šípky) fv zhrubnutom inflamovaného periilealneho tuku(wrapping fat)

Priečny rez v suprapubickej oblasti so zachytením terminálneho ilea(i) s malou fistulkou(prerušovaná šípka) a vezikoileálnou fistulou(šípky).B- močový mechúr u toho istého pacienta

Priečny rez v suprapubickej oblasti so zachytením terminálneho ilea(i) s malou fistulkou(prerušovaná šípka) a vezikoileálnou fistulou(šípky).B- močový mechúr u toho istého pacienta

ileovesikfistulakyjaci 1

Iný pacient s Crohnovou chorobou tenkého čreva – priečny rez v hypogastriu so zobrazením priečneho prierezu zápalovo zhrubnutého ilea v tesnom kontakte s moč.mechúrom. Reflexná zona v moč.mechúri (šípka) predstavuje plyn vo vezikálnom ústí fistuly(potvrdené operačne)

ileovesikfistulakyj

Longitudinálny prierez terminálnym ileom v rovnakom prípade – Ileovezikálna fistula