«

»

Crohnova choroba-terminálna ileitída

 Priečny rez terminálnym ileom ukazuje zhrubnutie steny čreva s hlbokou ulceráciou penetrujúcou cez echogénnu submukozu a vytvárajúcu hypoechogénne vyklenutie vonkajšej kontúry čreva(šípka).Vyklenutie je obalené zhrubnutou echogénnou vrstvou zapáleného tuku(wrapping fat - F) .Reflexné ložisko v strede čreva predstavuje intraluminálnu časť ulcerácie

Priečny rez terminálnym ileom ukazuje zhrubnutie steny čreva s hlbokou ulceráciou penetrujúcou cez echogénnu submukozu a vytvárajúcu hypoechogénne vyklenutie vonkajšej kontúry čreva(šípka).Vyklenutie je obalené zhrubnutou echogénnou vrstvou zapáleného tuku(wrapping fat – F) .Reflexné ložisko v strede čreva predstavuje intraluminálnu časť ulcerácie

Šikmý rez ileom u iného pacienta s Crohnovou chorobou.I tu je penetrujúci ulkus charakterizovaný reflexnou zonou v lumen čreva, prerušenou echogénnou submukózou a hypoechogénnym vyklenutím vonkajšej kontúry čreva(šípka)obaleným inflamovaným echogénnym tukom(wrapping fat). Farebný doppler ukazuje zvýšenú vaskularizáciu v tejto oblasti

Šikmý rez ileom u iného pacienta s Crohnovou chorobou.I tu je penetrujúci ulkus charakterizovaný reflexnou zonou v lumen čreva, prerušenou echogénnou submukózou a hypoechogénnym vyklenutím vonkajšej kontúry čreva(šípka)obaleným inflamovaným echogénnym tukom(wrapping fat). Farebný doppler ukazuje zvýšenú vaskularizáciu v tejto oblasti

crohnileitisCFM

Priečny a longitudinálny prierez terminálnym ileom u pacienta s Crohnovou chorobou- ukazuje zápalovo zhrubnutú stenu ilea s intramurálnou hypervaskularizáciou

crohnhalakileum

priečny prierez v hypogastriu s obrazom zhrubnutia a hypervaskularizácie steny a zmnožením periileálnej tukovej vrstvy(wrapping fat) indikujúcej transmurálny zápal

crohnhalbauhinka

Longitudinálny rez terminálnym ileom s ľahkým zápalovým zhrubnutím steny a Bauhinky u toho istého pacienta