«

»

Infekčná kolitída

campylobactcolitismart201509181105480020ABD

Zápalové zhrubnutie steny(7-8mm) vzostupného kolonu u pacienta s febrilným stavom, bolesťami v pravom mezo-hypogastriu a hnačkou

201509171105510008ABD

Mezenteriálna lymfadenitída v pravom mezo-hypogastriu v tom istom prípade

appnormmartis201509171103440006ABD

Fyziologický nález na appendixe(diameter do 6mm) vylúčil akútnu appendicitídu. Kultivačne v stolici Campylobacter jejuni

salmm

priečne prierezy v rôznych segmentoch hrubého čreva a longitudinálny prierez terminálnym ileom u pacientky s kolitickým syndrómom – obraz zápalového zhrubnutia čreva – kultivačne zo stolice Salmonela enteritidis

salmonelacolitisusg

Priečny prierez hrubým črevom (transverzum) u pacienta s kolitickým syndrómom – zápalovo zhrubnutá stena so zachovanou stratifikáciou

salmonelacolitisendo

Endoskopický obraz infekčnej kolitídy v tom istom prípade (kultivačne Salmonela enteritidis)