«

»

Polyp žalúdka

Priečny rez korpu ukazuje polypoidný útvar prednej steny(velké šípky) s apikálnou ulceráciou(malá šípka).CFM signál v polype(pravá polovica obrázku) svedčí pre vaskularizáciu lézie.

Priečny rez korpu žalúdka ukazuje polypoidný útvar prednej steny(velké šípky) s apikálnou ulceráciou(malá šípka).CFM signál v polype(pravá polovica obrázku) svedčí pre vaskularizáciu lézie.

Endoskopia ukázala exulcerovaný polyp prednej steny korpu žalúdka. Histologicky - hyperplastický polyp (endoscopická polypektomia).

Endoskopia ukázala exulcerovaný polyp prednej steny korpu žalúdka. Histologicky – hyperplastický polyp (endoskopická polypektomia).