«

»

Portálna trombóza

PTchliveni201501191149150009ABD

Longitudinálny rez kmeňom portálnej vény-vyplnenom trombom u pac. s cholangio-Ca pečene

PTchliveni201501191150130011ABD

Priečny rez trombotizovanou portálnou vénou v tom istom prípade

PTValen201202290955520026ABD

Portána trombóza kmeňa portálnej vény v pozdlžnom priereze u pacienta po apendektómii

PTVALEN201403041115550004ABD

Rovnaký pacient dva roky od prvého vyšetrenia- v mieste trombotizvaného kmeňa portálnej vény žilové kolaterály-kavernóm porty

porttrombosismiku210809

Pozdlžny prierez kmeňom portálnej vény s neobturujúcim trombom u pacienta s myeloproliferatívnym sy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTOndrusk201210300843010004ABD

Trombóza kmeňa portálnej vény u pacienta s cirhózou pečene a HCC

port.Oravecposlo

Trombóza kmeňa portálnej vény u pacienta s Ci pečene a disseminovaným HCC