«

»

Tromboembólia AMS

emboliaamshudecova

Tromboembolický uzáver AMS (šípky)u pacientky s náhlym vznikom bolestí brucha – potvrdené operačne

embolamsHudecova

rovnaký nález s použitím vysokofrekvenčnej (10MHz)sondy