«

»

Trombóza ilických vén

201011111335230018VAS

Trombóza ľavej externej ilickej vény(na obrázku vpravo), vľavo normány nález na kontralaterálnej strane

VItr201208311124420009ABD

Tromboza spoločnej ilickej vény