«

»

Tumor kaudy pankreasu

capankreas201102251443330025ABD

Veľký tumor kaudy pankreasu v oblasti hilu sleziny

caopankrfix201102251452270030ABD

farebný doppler s obrazom vaskularizovaného tumoru- v rovnakom prípade

capakrmtsfix201102251441410024ABD

MetastázanIV seg.pečene v rovnakom prípade