«

»

Tumor korpu žalúdka

tuzal201305300923490017URO

Hypoechogénna zhrubnutá stena angulárnej oblasti MK korpu žalúdka s vyvýšenymi okrajmi a centrálnou ulceráciou- priečny prierez angulárnou oblasťou žalúdka

cazalfiluvs130531-008

semicirkulárne rastúci tumor s veľkou centrálnou ulceráciou MK angulárnej oblasti žalúdka v tom istom prípade(v inverznom endoskopickom pohľade)