«

»

Uzáver a stenóza vertebrálnych artérií

avoblit201304251148320024EM VASCULAR

Uzáver hypoplastickej vertebrálnej artérie vo V2 úseku(absencia CFM signálu) u pacienta s vertigom

AVstenos201403181353420001ABD

Stenotický signál vo V2 segmente vertebrálnej artérie(PSV nad 180cm/sek)