«

»

Zaklinený bolus potravy v dolnom pažeráku

Bolus potravy (mäso)zaklinený v distálnom pažeráku s jeho úplnou obštrukciou(u pacienta s 24.hod anamnézou retrosternálnych algií a postprandiálneho vracania).G-korpus žalúdka,H-mediálny lalok pečene

Bolus potravy (mäso)zaklinený v distálnom pažeráku s jeho úplnou obštrukciou(u pacienta s 24.hod anamnézou retrosternálnych algií a postprandiálneho vracania).G-korpus žalúdka,H-mediálny lalok pečene

endoskopický nález v rovnakom čase

endoskopický nález v rovnakom čase