«

»

Zápal epiploického prívesku hrubého čreva

Zápal epiploického prívesku hrubého čreva sa sonograficky  zobrazuje ako ovoidné echogénne nestlačiteľné ložisko v kontakte  so  stenou hrubého čreva u väčšiny prípadov fixované k brušnej stene, u vačšiny prípadov má ložisko hypoechogénny okraj , je centrálne avaskulárne, vaskularizácia býva  len na okrajoch lézie.Klinický nález je podobný ako u akútnej divertikulitídy,zápalová klinická a laboratórna aktivita(CRP) je miernejšia, ATB liečba sa pre spontánnu remisiu nedoporučuje.

appendageepipoicinfl201205181230450019ABD

Oválne echogéne ložisko medzi descendentným kolonom v priečnom priereze a brušnou stenou, s absenciou hypervaskularzácie v CFM – u pacienta s lokalizovanými bolesťami v ľavom mezogastriu – typický sono obraz zápalu epiploického prívesku hrubého čreva

appendagitisGyu201305301131530030ABD

Podobný nález v ľavom mezogastriu u iného pacienta s dvojdňovou anamnézou ložiskovej tlakovej bolesti v tejto lokalizácii – oválne echogénne ložisko fixované k prednej brušnej stene a stene descendentného kolonu – zápal epiploického prívesku