«

»

Zápalová stenóza terminálneho ilea – Crohnova choroba

crohnileitisdilatationhindawi

Longitudinálny prierez terminálneho ilea so stenotickým segmentom(v strede)a prestenotickou dilatáciou(na pravej strane obr.)

crohnstenosiscfm

Rovnaký segment s použitím CFM- zvýšená vaskularizácia v stenotickom segmente svedčí pre zápalovú stenózu

klika-nizkofr230305stenoza-lievik ileum

Dlhší zahnutý segment stenotického ilea(S) u pacienta so známou Crohnovou chorobou tenkého čreva. Prestenotická dilatácia ilea(D)