«

»

Tumor c.descendens

  Tumory hrubého čreva  sú relatívne dobre zobraziteľné pri transabdominálnej sonografii prakticky vo všetkých lokalizáciách.

  V sono obraze sú charakterizované segmentálne, zväčša nepravidelne zhrubnutou stenou, prevažne s rezistentným inramurálnym 

  arteriálnym  prietokom v PWD. Sonograficky je možné zistiť longitudinálny rozsah postihnutia čreva, prítomnosť stenózy, prerastanie do

priľahlých štrukúr a prítomnosť lokálnych či vzdialených MTS ložísk (regionálne LU a pečeňové MTS).

desccabron201306111012490006ABD

Longitudinálny a priečny rez nepravidelne zhubnutým segmentom C.descendens so stenotickým lumen- obraz tumoru hrubého čreva

cadescbrouvs130613-011

Endoskopický nález stenotizujúceho tumoru v rovnakom prípade-histologicky adeno-Ca

adenoCa desc

Priečny prierez c.descendens v ľaom mesogastriu s nálezom asymetricky zhrubnutej steny s vysokorezistentným arteriálnym intramurálnym prietokom(PWD)-typickým pre tumor

ºitΣanendoweb

Endoskopický nález v tom istom čase- tumor s takmer cirkulárnym rastom(histologicky adenoCa)