«

»

Abscesy pečene

Hepaticabsces

Hypoechogénne oválne ložisko s hrubým echogénnym lemom – absces V.segmentu pečene

abscesheparRažna140408

Oválne hypo-anechogénne ložisko s echogénnou centrálnou zonou v pravom laloku pečene -u pacienta s febrilným stavom -absces pečene

heparabscesadamec25061008

hypoechogénne ložisko s echogénnym lumen pri lôžku hydropického žlčníka s sludgom-mikrolitiázou- absces IV.segmentu pečene

bscesyheparRaz40080108

Viacpočetné abscesové ložiská pečene u pacienta s cholangitídou