«

»

Adenokarcinóm tenkého čreva

tutckis201311061023210024ABD

oválny solídny tumor tenkého čreva-jejuna v ľavom hypogastriu u pacienta s recidivujúcimi subileoznymi stavmi

mtsbrstkis201407231303290005ABD

Vaskularizovaný solídny tumor brušnej steny v jazve po operácii u toho istého pacienta- metastáza Ca tenkého čreva

LUMESKISS201503301013260014ABD

Malígna lymfadenopatia periaortálne v tom istom prípade