«

»

Biliárny ileus

Oválny reflex s akustickým tieňom v dilatovanej kľučke tenkého čreva u pacientky s ileoznou symptomatológiou

Oválny reflex s akustickým tieňom v dilatovanej kľučke tenkého čreva u pacientky s ileoznou symptomatológiou

Operačný nález potvrdil biliárny ileus tenkého čreva

Operačný nález potvrdil biliárny ileus tenkého čreva