«

»

Celiakia

Dilated jejunal loops filled with fluid in a patient with celiac sprue

Dilatované kĺučky jejuna naplnené tekutinou u pacienta s neliečenou celiakou

peritefuziapodbruskoneliecceliakia

malá peritoneálna efúzia u neliečenej celiakie

Low resistive flow (RI 0,60) in the superior mesenteric artery in the same case

nízkorezistentný tok (RI 0,60) v odstupe hornej mezenterickej artérii v tom istom prípade

Intususcepcia tenkého čreva u neliečenej celiakie

Intususcepcia tenkého čreva u neliečenej celiakie

Endoskopický obraz postbulbárneho duodena u neliečenej celiakie

Endoskopický obraz postbulbárneho duodena u neliečenej celiakie