«

»

CEUS – hemangióm pečene

201601260822540002ABD

Solídne ložisko v blízkosti hilu pečene len s okrajovou vaskularizáciou v CFM

201601260827500011ABD

Po podaní kontrastu(SonoVue i.v.) sa ložisko vysycuje v arteriálnej fáze z periférie – typický CEUS obraz hemangiómu pečene

201601260833450014ABD

Kompletné vysýtenie ložiska v neskorej fáze cca 150sek od podania KL – hemangióm pečene