«

Marcinatovabolusmasausg

Bolus potravy (mäso)zaklinený v distálnom pažeráku s jeho úplnou obštrukciou(u pacienta s 24.hod anamnézou retrosternálnych algií a postprandiálneho vracania).G-korpus žalúdka,H-mediálny lalok pečene