«

»

Periapendikálny infiltrát a absces

U pacientov s dlhšou anamnézou bolestí v pravom hypogastriu sa pri zápalovo zhrubnutom appendixe zobrazujú hypoechogénne

tekuté zóny abscesovej tekutiny odtláčajúce echogénne obaľujúce tukové zóny – periapendikálny abscess.

K inflamovnému appendixu  adherované kľučky  tenkého čreva a céka  vytvárajú  periapendikálny infiltrát

apendixperof

Priečny prierez zapáleného apendixu(a) so zhrubnutou stenou, hypoechogénnou zónou abscesovej tekutiny(ab) a echogénnymi zónami zhrubnutej tukovej vrstvy(creeping fat _CF) – potvrdené operačne

appabsseluc201110041253220012ABD

Priečny prierez inflamovaným appendixom obaleným v hypoechogénnej abscesovej tekutine-potvrdené operačne

apendicitisinfiltrGunisova061107

pacient s dvojdňovu anamnézou bolestí v pravom hypogastriu, s nálezom oválneho ložiska – obsahujúceho inflamovaný appendix(a), cékum(c) a kľučky tenkého čreva- periapendikálny infiltrát

apendicitisDudaka220906

priečny a pozdlžny prierez inflamovaným appendixom v hypoechogénnej tekutej zóne abscesovej tekutiny