«

»

Primárna sklerotizujúca cholangitída

PSC201003290659470001ABD

Priečny a longitudinálny prierez hilom pečene s obrazom zhrubnutej steny hepatocholedochu- obraz PSC

choledochusPanovc300107

pozdlžny prierez choledochom s nálezom zhrubnutej steny choledochu u pacienta s PSC