«

»

Rekanalizovaný trombotický uzáver ACI

ACItrombrecanaliz201306171229080012EM VASCULAR

rekanalizovaný trombotický uzáver ACI

acitrombrecanal201306171230460015EM VASCULAR

Nízkorezistentný prietok(PSV20cm/sek)svedčí pre rekanalizáciu ACI

ACItrombpotrombolyze201509081046200026VAS

Rekanalizovaný trombotický uzáver ACI po trombolýze v pozdlžnom reze

ACipotrombolyse201509081048270034VAS

Priečny rez rekanalizovanej trombotizovanej ACI