«

»

Subklaviálny steal syndróm

averreverse201410130953190009EM VASCULAR

Vertebrálna artéria vo V2 segmente s opačným tokom u pacienta so subklaviálnym steal syndrómom pri odstupovej stenóze subklaviálnej artérie

AVrevers201410130954070010EM VASCULAR

Pulzný doppler(PWD) v tom istom pripade ukazuje spatný tok vo vertebrálnej artérii

AVreversflow201011291300140008VAS

Opačný tok vo V2 segmente vertebrálnej artérie u iného pacienta so subklavialnym steal syndromom

subclsteals201011291310520011

Odstupová stenóza subklaviálnej artérie v tom istom prípade