«

»

Tumor duodena – metastáza Grawitzovho tumoru obličky

tuduodenausgmiš60407

priečny a pozdlžny prierez duodenálnym bulbom s oválnym hypoechogénnym tumorom tvaru fazule

tuduodenaMišakova160407

Endoskopický obraz v tom istom prípade- histologicky MTS Grawitzovho tumoru (pacient po nefrektomii)