«

»

Ulcerózna kolitída

 

ulcercolitdescdovi201402141059260075ABD

Priečny prierez zostupnej časti hrubého čreva s nálezom zhrubnutej hypervaskularizovanej črevnej steny a prázdnym lumen- typický usg obraz aktívnej ulceroznej kolitídy

ulcercolitdovtransv201402141054370067ABD

Priečny prierez transverza u toho istého pacienta s rovnakým patologickým zhrubnutím črevnej steny

ulcercolidovicasc201402141055300071ABD

Vzostupná časť hrubéhočreva v tom istom prípade s rovnakým zápalovým zhrunutím črevnej steny u pacienta s ulceroznou pankolitídou

ulcercolitdesccbor201107130744230009ABD

Prierez zostupným hrubým črevom u pacienta s kolitickým syndrómom.Zhrubnutá stena so zachovanou stratifikáciou a prázdnym lumen svedčí pre aktívnu kolitídu

ulcercolittransvbor201107130742240006ABD

Normálna hrúbka črevnej steny v transverze s prítomnosťou stolice v lumen čreva v tomto segmente u toho istého pacienta nesvedčí pre aktívny zápal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coliulcerascbor201107130743200007ABD

Priečny prierez ascendentného kolonu s normálnou hrúbkou steny u toho istého pacienta tiež nesvečí pre zápal v tomto segmente čreva – išlo o ľavostrannú ulceróznu kolitídu

Prie

Priečny rez hrubým črevom v lavom mezogastriu s obrazom zápalového zhrubnutia steny so zachovanou stratifikáciou a intramurálnou hypervaskularizáciou v CFM – obraz kolitídy

colitisendokutius

Endoskopický obraz v tom istom prípade v rovnakom segmente-c.descendens – obraz ulceroznej kolitídy

colitremisisdesc270404

4 týždne po liečbe mesalazinom normalizácia hrúbky črevnej steny, lumen vyplnené stolicou – obraz sonografickej remisie zápalu